pusiau mišrioji sistema

pusiau mišrioji sistema
pusiau mišrioji sistema statusas T sritis Politika apibrėžtis Valdymo sistema, kurios institucinei sandarai ir funkcionavimui būdingi tam tikri prezidentinės ir parlamentinės sistemos bruožai. Dažnai vadinama mišriąja, hibridine, kompromisine ir pan.Nors politikos moksluose vieningos nuomonės nėra, ši sistema pripažįstama sui generis. Skiriami svarbiausi bruožai: 1) visuotiniuose rinkimuose fiksuotai kadencijai renkamas valstybės vadovas – prezidentas; jis nebūtinai tampa tikruoju vyriausybės vadovu; 2) prezidentui suteikiamos svarbios konstitucinės galios, pirmiausia veto teisė, aukščiausių valstybės pareigūnų skyrimo ir parlamento paleidimo teisė; 3) vykdomajai valdžiai būdingas dualumas, t. y. prezidentas valdo kartu su ministro pirmininko vadovaujama vyriausybe; jos veiklai būtinas parlamento pasitikėjimas; 4) vyriausybė už savo veiklą ir sprendimus atsiskaito ir prezidentui, ir parlamentui. Sistemos kriterijus politikos moksluose pirmas apibrėžė M. Duverger (1980), jai priskyręs Austrijos, Islandijos, Prancūzijos, Suomijos ir kai kuriuos kitus atvejus. Ypač paplito 20 a. paskutiniame dešimtmetyje; kai kurių autorių teigimu, tokią sistemą pasirinko daugelis postkomunistinių šalių (Bulgarija, Kroatija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Slovakija, Ukraina ir kt.). Sistemos išpopuliarėjimas leido pagrįsti teiginį, kad ji tinkama transformuoti ir demokratizuoti postkomunistines sistemas, tačiau tik pereinamuoju laikotarpiu; ilgainiui ji taptų parlamentinė arba prezidentinė. LR Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad, pagal Konstitucijoje apibrėžtą valdžios institucijų kompetenciją, „Lietuvos valstybės valdymo modelis priskirtinas parlamentinės respublikos valdymo formai. Kartu pabrėžtina, kad mūsų valstybės valdymo formai būdingi ir kai kurie vadinamosios mišriosios (pusiau prezidentinės) valdymo formos ypatumai. Tai atsispindi Seimo, valstybės vadovo – Respublikos prezidento, vyriausybės įgaliojimuose bei jų tarpusavio santykių teisinėje konstrukcijoje“. Vienu iš pranašumų laikomas lankstumas (angl. flexibility), kai, priklausomai nuo politinių aplinkybių, pirmiausia dėl parlamento daugumos remiamos vyriausybės ir prezidento politinių programų „santykio“, gali keistis formalios institucijų galios. Esminis trūkumas – dėl sudėtingos institucinės sandaros ir neapibrėžtos kurių nors institucijų kompetencijos dažnai kyla įtampa parlamento, vyriausybės ir prezidento santykiuose. Teisinėje ir politinėje literatūroje etalonu laikoma Prancūzijos V Respublikos valdymo forma. Aukščiausių valstybės institucijų sistemoje prezidentas, kurį Prancūzijoje nuo 1962 tiesiogiai renka tauta, turi didelius įgaliojimus: jis sudaro vyriausybę, ji jam atsakinga. Vyriausybė privalo turėti žemųjų parlamento rūmų – Nacionalinio susirinkimo – pasitikėjimą. Respublikos prezidentas turi teisę skelbti pirmalaikius Nacionalinio susirinkimo rinkimus, referendumą ir t. t. ryšiai: žiūrėkpusiau prezidentinė sistema

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • pusiau prezidentinė sistema — statusas T sritis Politika apibrėžtis Valdymo sistema, kurios institucinei sandarai ir funkcionavimui būdingi tam tikri prezidentinės ir parlamentinės sistemos bruožai. Dažnai vadinama mišriąja, hibridine, kompromisine ir pan.Nors politikos… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • prezidentinė sistema — statusas T sritis Politika apibrėžtis Valdymo sistema, kurioje nustatytai kadencijai tautos išrinktas prezidentas – valstybės vadovas kartu eina vyriausybės vadovo pareigas, ir nuo parlamento pasitikėjimo nepriklauso nei prezidento, nei jo… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • parlamentinė sistema — statusas T sritis Politika apibrėžtis Valdymo sistema, kuriai vyriausybė sudaroma remiantis parlamento rinkimų rezultatais ir parlamento (daugumos) valia, o vyriausybės veikla privalo pasitikėti parlamentas.Parlamentui patvirtinus vyriausybės… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • proporcinė sistema — statusas T sritis Politika apibrėžtis Rinkimų sistemos tipas, kai vienoje ar keliose daugiamandatėse apygardose balsuojama už partijų sąrašus ir mandatai partijoms paskirstomi atsižvelgiant į surinktų balsų skaičių ir remiantis tam tikra rinkimų… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • mixed system — pusiau prezidentinė sistema statusas T sritis Politika apibrėžtis Valdymo sistema, kurios institucinei sandarai ir funkcionavimui būdingi tam tikri prezidentinės ir parlamentinės sistemos bruožai. Dažnai vadinama mišriąja, hibridine, kompromisine …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • semi-presidential system — pusiau prezidentinė sistema statusas T sritis Politika apibrėžtis Valdymo sistema, kurios institucinei sandarai ir funkcionavimui būdingi tam tikri prezidentinės ir parlamentinės sistemos bruožai. Dažnai vadinama mišriąja, hibridine, kompromisine …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • cohabitation — sambūvis statusas T sritis Politika apibrėžtis Pusiau prezidentinėms sistemoms būdingas po parlamento ar prezidento rinkimų susiklostęs politinių jėgų santykis, kai tos pačios vykdomosios valdžios atstovai – prezidentas ir ministras pirmininkas – …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • sambūvis — statusas T sritis Politika apibrėžtis Pusiau prezidentinėms sistemoms būdingas po parlamento ar prezidento rinkimų susiklostęs politinių jėgų santykis, kai tos pačios vykdomosios valdžios atstovai – prezidentas ir ministras pirmininkas –… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • presidential system — prezidentinė sistema statusas T sritis Politika apibrėžtis Valdymo sistema, kurioje nustatytai kadencijai tautos išrinktas prezidentas – valstybės vadovas kartu eina vyriausybės vadovo pareigas, ir nuo parlamento pasitikėjimo nepriklauso nei… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • parliamentarism — parlamentinė sistema statusas T sritis Politika apibrėžtis Valdymo sistema, kuriai vyriausybė sudaroma remiantis parlamento rinkimų rezultatais ir parlamento (daugumos) valia, o vyriausybės veikla privalo pasitikėti parlamentas.Parlamentui… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”